Misijní Klubko dětí
Misijní Klubko dětí je společenství malých misionářů do 15-ti let, kteří jsou ochotní pomáhat potřebným dětem pod heslem: "Děti pomáhají dětem". Jak? Na prvním místě modlitbou - zavazují se, že se denně pomodlí Zdrávas Maria a danou modlitbu za děti v misijních zemích. Dále každý týden šetří peníze na Misijní bonbónek – ty dostanou od rodičů za to, co si z lásky k druhým odepřou. V adventu a postní době malují pohledy pro misie, které nabízí a utržené peníze posílají na potřeby misií. Misijní Klubko patří k aktivitám Papežských misijních děl, která jsou podporována papežem.
 
V naší farnosti jsme zahájili činnost Misijního Klubka v září 2006. Na první setkání přišlo 16 dětí, které byly plné zvědavosti i nadšení pomáhat jiným dětem. V tomto školním roce jsme se systematicky připravovali na Misijní kongres v Brně. Poznávali jsme svaté misionáře, skládali modlitby k nim a formou luštěnek a křížovek jsme získávali jednotlivá slova k heslu pro tento kongres. Mezitím jsme také uspořádali první společný výlet do troubelického lesa, kde jsme přichystali hru Hledání pokladu. Poté následoval oběd u Hájků a odpoledne strávené na místním hřišti či v pokojíčku s hračkami. Bylo to první společná akce mimo faru či kostel a myslím, že byla důležitá při sbližování dětí.
Na Misijním kongresu v Brně v říjnu 2007 jsme poznávali život obyvatel jednotlivých kontinentů formou her, soutěží, videoprojekcí i setkáním s opravdovými misionáři. Právě tam jsme poprvé slyšeli Misijní hymnu dětí, která nás vyloženě chytila za srdce. Mši sv. sloužil p. Jiří Šlégr, který je ředitelem PMD v České republice. Vrátili jsme se povzbuzeni a potěšeni tím, kolik takovým malých misionářů u nás v republice pracuje. Tam jsme také získali inspiraci ke slavení Misijní neděle, k obětnímu průvodu. V souvislosti s tím byla o nás zmínka i v Katolickém týdeníku.
   
Jako odměnu za práci v uplynulém školním roce čekal na děti týdenní pobyt na chatě v Kunčicích u Starého Města p. Sněžníkem. Vzhledem k tomu, že byl právě rok sv. Pavla, byl program nazván: Putování se sv. Pavlem. Po čtení úryvku ze Skutků apoštolských jsme se každý den vydávali na výpravy, kde jsme podobně jako kdysi sv. Pavel překonávali různé překážky, řešili situace vzniklé v souvislosti s putováním a hlásáním evangelia. Nechybělo ani sportovní vyžití, výtvarné tvoření, zpívání a poznávání okolí. Hned první den se nám zranil jeden misionář, pořezal si chodidlo tak, že mu nohu ošetřovali v nemocnici, ránu zašili a vybavili ho berlemi. Strávil ostatní dny v posteli a každý se mu snažil udělat nějakým způsobem radost. Domů se nikomu ani nechtělo odjíždět, ale aspoň jsme se mohli těšit na další setkávání a možná i prázdniny.
 
Se začátkem nového školního roku od září 2008 jsme v Klubku poznávali svět podle vzdělávacího programu MOST, který má několik dílů a každý měsíc se pracuje s určitým tématem. V říjnu jsme společně oslavili Misijní neděli a před Dušičkami jsme vyráběli a nabízeli lidem podzimní dekorace ze sušených květin a věnečky a ozdobné květináče na hroby. Po adventních rorátech, kdy děti chodily na mši sv. s lucerničkami, mohli jsme se radovat z narození našeho Pána a také z drobných dárečků, které děti dostaly.
 
I po tomto školním roce následovaly „klubkové“ prázdniny na chatě v Kunčicích, tentokrát zaměřených na putování kontinenty.Při loučení jsme se byli všichni zdraví a bez zranění, za což jsme Pánu děkovali. A nejen za to, ale i za ten dar, že jsme mohli být spolu, v krásné přírodě, někteří za výšlap na Kralický Sněžník, jiní za mši sv, v Králíkách. Všichni cítili, že to byl požehnaný týden.
 
Nový školní rok přinesl změnu v tom, že se nescházíme 1x za měsíc, ale dvakrát, a to první a třetí pátek v měsíci. V září jsme vyráběli přáníčka pro sv. otce, který navštívil naši republiku a pro bangladéšského biskupa. Také jsme připravovali převleky a obětní dary na Misijní neděli. Při mši sv. děti byly převlečeny za obyvatele jednotlivých kontinentů a nesli za děti z těchto oblastí obětní dary. Na dobu podzimních prázdnin připravujeme vyrábění a tvoření z přírodnin, kterých je v tomto ročním období velký výběr.
 
Od školního roku 2015/2016 se setkáváme  3. pátek v měsíci a následující  veděli bývá mše sv. pro rodiny s dětmi. Při kázání otec zapojuje děti nebo jim vypráví zajímavý příběh. V další části se shromáždí kolem obětního stolu, a tak jsou úplně blízko Pánu Ježíši v Nejsvětější svátosti. Při této mši sv. děti zpívají písničky s kytarou, které nacvičují ve Scholičce.
 
Každý školní rok se děti snaží konat dobré skutky a modlit se na daný úmysl a za to dostávají „stavební materiál“ – jednou jsme stavěli most z cihliček, jindy jsme lepili špejličky na domeček, letos nalepujeme barevné nitky na papírovou štolu. Jelikož je Rok kněží, tak modlitby a skutky jsou obětovány za kněze a až bude štola pěkně barevná, přineseme ji jako obětní dar při mši sv.
 
Náplň a činnost Klubka je bohatá, moc děkuji za to, že děti mají tak čistá a citlivá srdce k potřebám druhých. Vnímáme, že misijní díla jsou Pánem požehnaná aktivita a že si je sám vede.
 
 
 

 
Klubkový karneval
Při posledním setkání v Klubku děti s nadšením přijaly návrh na uspořádání „klubkového karnevalu“. Konal se tedy v pátek 12. února 2010. Přišlo 17 dětí v nejrůznějších maskách - princezna, Sněhurka, Červené karkulky, rytíř, kovboj, vězeň, motýl, andílek a další postavičky si zatancovaly, zahrály několik her a posilnily se dobrůtkami, které poslaly maminky J. Byla vylosovaná tombola a pak jsme se společně odebrali do kostela slavit mši sv. Věřím, že toto páteční odpoledne bylo zpestřením naší činnosti v Misijním Klubku a děti se poznaly zase při jiné příležitosti.  - fotografie jsou zde -