Farní knihovna
 
Farní knihovna se nachází v přízemí farní budovy. Je otevřena jednou týdně (nebo po dohodě) – vždy po nedělní mši svaté, což je přibližně kolem 9:30 hodin. Knihovnu spravuje paní Eva Zbořilová.
 
V současné době má přibližně 40 registrovaných čtenářů, kteří si mohou vybírat z nabídky téměř 2.000 svazků knih. Tyto jsou různého druhu. Nejvíce zastoupeny jsou knihy s duchovní tématikou (asi 35%), dále beletrie a poezie (asi 20%), naučná a odborná literatura (20%), životopisy (10%) a knihy pro děti (15%). V  knihovně jsou k dispozici také různé jiné svazky a tiskoviny – např. časopisy (5%).
 
Nabídka knih se postupně rozrůstá a je pravidelně doplňována zajímavými novinkami a aktuálními tisky.
 
Registrace čtenářů je zdarma. Půjčování knih se děje formou lístků a evidencí vypůjčených knih. Ty se obvykle půjčují na 1-2 měsíce, podle potřeby po domluvě i déle.
 
Srdečně vás zveme k využití naší bohaté a kvalitní nabídky knih pro chvíle odpočinku, obohacení, vzdělání a poznávání.