Akce obnovy movité kulturní památky

 

Restaurování bočního oltáře Jana Sarkandera -
Čtrnácti svatých pomocníků v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově

 

   
Realizováno v roce 2022 a 2023 za finanční podpory: 

Ministerstva kultury ČR

Olomouckého kraje

Města Uničov