Centrum pro rodinu Šternberk
 
Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov
Kontakt: Ing. Soňa Šlosarová
Telefon: 721 669 968
E-mail: cprsternberk@ado.cz
 
 
 
Centrum pro rodinu Šternberk vzniklo v lednu 2012. Snažíme se s našimi aktivitami působit v celém
děkanátu.
 
Čím se zabýváme, co nabízíme:
 
Programy pro snoubence
- Kurzy přípravy na církevní sňatek
Programy pro rodiny
- Společná setkávání rodin s dětmi
Programy pro rodiče
- Kurz efektivního rodičovství
Programy pro manžele
- Společenství manželů
- Kurz Manželské večery
- Setkávání mladých manželů, kteří absolvovali náš kurz přípravy snoubenců
Setkávání maminek na mateřské dovolené
Aktivity s dětmi
- Volnočasové aktivity
- Letní pobytové a příměstské tábory
Programy pro seniory
- Setkávání seniorů
Podpora modlitebních společenství ve farnostech 
- Modlitby matek
- Modlitby otců
Přednášková činnost
Pomoc při organizaci prorodinných akcí pro celý děkanát
 
Rádi vám v případě vašeho zájmu zajistíme materiály pro různá společenství, pomůžeme s jejich
rozjezdem, zprostředkujeme kontakt na poradny z oblasti manželství, rodičovství, atd.
 
Časopis Centra pro rodinu:
 
ROČNÍK 2016 ROČNÍK 2017 ROČNÍK 2018 ROČNÍK 2019 ROČNÍK 2020 ROČNÍK 2021
1 leden 1 leden