Vznik časopisu
Nápad vydávat vlastní farní časopis vznikl na jaře roku 2005. Tehdy bylo nejprve vydáno dubnové zkušební „nulté číslo“ nazvané „Pokoj Vám“, které bylo pokusným počinem téměř jediného autora, bylo napsáno na počítači jako soubor typu Word a po vytisknutí na obyčejné domácí tiskárně bylo přes 100 exemplářů zkopírováno na farní kopírce, přičemž bylo konstatováno, že je to nad hranicí možností tohoto zařízení. Nicméně, časopis byl rozebrán a od té doby vychází pravidelně jako měsíčník, popřípadě v létě jako dvouměsíčník, v množství 200 kusů.
 
Rubriky
Některé rubriky časopisu jsou proměnlivé, jiné stálé. Již trvale se v každém čísle objevuje „Tip na výlet“, který se týká nějaké přírodní nebo historické zajímavosti v okolí cca do 50 kilometrů. Tento výletový seriál nás právě až dnes přivedl k záměru pokusit se v některém z dalších čísel konání nějakého takového výletu oznámit a pak realizovat ve společenství všech zájemců z farnosti. Další stálá rubrika se týká životopisů Svatých, kteří jsou zobrazeni na vitrážích našeho Chrámu Páně. Po dlouhou dobu vycházela také hudební rubrika, která zavedla farníky do historie vývoje liturgické hudby a zpěvu. Zpravidla nechybí dětský koutek doprovázený také okénkem pro ministranty a nějaká ta křížovka či luštění pro děti i dospělé. Namísto úvodních zamyšlení někoho z členů redakční rady nyní vychází na titulní stránce časopisu „Slovo života“ od našeho pana faráře. V časopise příležitostně vychází další příspěvky farníků, rozhovory s farníky, básničky, blahopřání, poděkování, inzerce, doporučení, termíny bohoslužeb a další informace o různých akcích.
 
 
Časopis si za dobu své krátké existence našel ve farnosti své místo. Přestože časopis přijímá velká část farníků pasivně a jako samozřejmost, o kterou se stará kdosi jiný a nevyužívá ani možnost oslovit skrze něho své spolubratry a spolusestry, přece jen je to další nové pojítko mezi různými lidmi rozdílných generací a různého společenského postavení, kteří o sobě dříve mnohdy ani nevěděli a nezajímali se o sebe navzájem. Kupodivu, občas se vyskytne i ohlas z řad ostatních čtenářů mimo církevní společenství, a díky Bohu, ani zde se zatím nejedná o ohlasy negativní.
 
Jednotlivá čísla k náhledu a stažení:
 
ROČNÍK 2005 ROČNÍK 2006 ROČNÍK 2007 ROČNÍK 2005 ROČNÍK 2008 ROČNÍK 2009
5 květen
7 červenec
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec
1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec
ROČNÍK 2011 ROČNÍK 2012 ROČNÍK 2014 ROČNÍK 2015 ROČNÍK 2016 ROČNÍK 2017
1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
1 leden 3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec
1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
8 srpen
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec
1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5 květen
6 červen
7 červenec
9 září
10 říjen
11 listopad
12 prosinec
13 prosinec

ROČNÍK 2013
10 říjen
11 listopad
12 prosinec

ROČNÍK 2018          

1 leden
2 únor
3 březen
4 duben
5. květen
6. červen
7. červenec