Společenství a aktivity, které v průběhu týdne a nepravidelně během měsíce nabízí Římskokatolická farnost Uničov na faře
 
 • Hnutí Modlitby matek
 • Hnutí Modlitby otců
 • Misijní klubko dětí
 • Společenství živého růžence
 • Společenství seniorů
 • Společenství mládeže
 • Katechismus pro dospělé - Vzdělávání se ve víře
 • Společenství mladých maminek
 • Společenství farního sboru
 • Příprava na 1. sv. přijímání
 • Příprava na křest dospělých
 • Vydávání farního časopisu - měsíčník
 • Farní knihovna - půjčování náboženské literatury (Neděle)
 • Občanské sdružení Zacheus
 
 
 
Pondělí 16.00 – 17.00 hod. - 1. a 3. pondělí v  měsíci Rukodělný kroužek pro maminky a děti
1. pondělí v měsíci po večerní mši svaté Setkávání seniorů na téma Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky
3. pondělí v měsíci po večerní mši svaté Vzdělávání ve víře - katecheze pro dospělé
Úterý 19.00 – 20.00 hod. - 1. a 3. úterý v měsíci Modlitby otců
19.00 – 20.00 hod. - 4. úterý       v měsíci Modlitby matek pro zaměstnané ženy
Středa 10.00 – 11.30 hod. - 1. a 3. středa v měsíci Setkávání maminek na mateřské dovolené, s dětmi
Čtvrtek 17.00 – 18.00 hod. Modlitby matek
Pátek 16.00 – 17.00 hod. - 3. pátek v měsíci Misijní klubko a scholička pro děti
20:00 hod. - každý pátek Adorace pro mladé
20.00 – 22.00 hod. - 2. pátek v měsíci Společenství mladých
Sobota 8:00 hod. - 2. sobota v měsíci Ministrantská schůzka
Neděle 8:00 hod. - 3. neděle v měsíci Mše svatá zaměřena pro rodiny s dětmi