Stručná časová osa:
 • 1343 Zničující požár kostela
 • 1343 Prní varhany - neznámý původ, zanikly
 • 1738 Nové varhany - neznámý původ, zanikly
 • 1743 - 1745 nové varhany - varhanář Michael Röder (skříň se zachovala dodnes). Varhany byly postaveny do jediného korpusu. Hrací stůl byl vestavěn do skříně. Rejstříková traktura byla provedena táhly po stranách klaviatur s krátkou oktávou – manuály 45 kláves, pedál 18 kláves. Dnes po rejstříkových táhlech zůstaly jen čtyřhranné otvory, z vnější strany skříně zaslepené. Dělení prospektu ukazuje, že střední třídílné pole obsahovalo píšťaly positivu Principal 4´. Jejich dispozici zaznamenal v r. 1865 kooperátor Johann Knirsch.
 • 1779 zničující požár kostela
 • 1784 oprava varhanářem Františkem Schwarzem z Uničova,
 • 1825 oprava varhanářem Josefem Ignácem Welzlem z Králík.
 • 1848 varhanář František Seibler posunul varhanní skříň více dozadu, aby se získal prostor pro hudebníky, provozující figurální hudbu, z nichž někteří stávali až za varhanami. (František Seibler, varhanář z Uničova, zde vlastnil dílnu ve 40 letech 19. stol. Ppod. autor dnes již neexistujících varhan ve filiálním kostele kláštera minoritů z r. 1852, které hrály až do 60 let, zanikly rukama vandalů. Na kůru dlouho pak stála prázdná skříň s několika prospektovými píšťalami, která byla odstraněna).
 • 1859 Johanem Blasmayerem z Olomouce,
 • 1865 po přerušením jednání s Blasmayerem přestavěny firmou Franz Rieger z Krnova.
 • 1900 – 1905 byly varhany totálně přestavěny uničovskou firmou Eduarda a Viléma Braunera v tehdy oblíbeném romantickém duchu, skříň byla vzadu rozšířena o další část, hrací stůl byl nový, s větším rozsahem klaviatur, tj. 56 tónů, otočený čelem k oltáři, ovládání bylo změněno na pneumatické.
 • 1976 návrh na rekonstrukci varhan - Varhany Krnov, nerealizováno
 • 1980 zápůjčka varhan 4-2-2 - Rieger-Kloss z kaple v Mor. Třebová
 • 1994 instalace varhan 9-8-9-9 - Rieger-Kloss, původně v sále HAMU v Praze
 
 
 
Původní dispozice Michael Röder
Hlavní stroj Positiv Pedal
Principal 8´               Salicional 8´ Majorbass 16´
Mezzo Principal 8´            Portunal 8´ Subbass 16´
Quntadena 8´ Coppel major 8´             Octavbass 8´
Unda Maris 8´ Principal 4´ Basso minor 4´
Octav 4´    
Coppel minor 4´            
Discantbass 3x 2´
Quint 3´ Octav 2´  
Super Octav 2´ Quint 1 1/2´  
Quint minor 1 1/2´ Mixtur 3x 1´  
Mixtur 4x 1 1/2´    
Cymbalo 3x 1´    
 
 
   
Dispozice Branuner
I. manuál II. manual Pedál:
Bordun 16´                     Geigenprincipal 8´           Contrabass 32´
Principal 8´ Salicional 8´ Violonbass 16´
Gamba 8´ Flaut amabile 8´ Subbass 16´
Tibia 8´ Fugara 4´ Dolcebass 16´
Aeoline 8´ Nachthorn 4´ Cellobass 8´
Gedekt 8´ Harmonia äteria 2 2/3´  
Oktav 4´    
Gemshorn 4´    
Mixtur 2 2/3´    
     
spojky II/16´ II/4´ I/16´ I/4´ II/I II/P I/P, crescendo
 
 
 
původní braunerův pneumatický hrací stůl  pohled na Violonbass 16´
 
 
V 70 letech 20 stol. braunerův pneumatický nástroj byl již natolik zdecimován a poškozen působením dřevokazného hmyzu, že již nebylo možno na nástroj dále hrát, i přes úpornou, ale marnou snahu tehdejšího varhaníka neustále zalepovat otvory po řádění hmyzu, kterými unikal vzduch. V těchto letech došlo k jednání mezi farním úřadem a firmou Varhany Krnov o nabídce na opravu a rekonstrukci  varhan. Konečný návrh z r. 1976 předpokládal ponechání dosavadní památné barokní skříně včetně cínového prospektu a zhotovení zcela nového stroje, tj. nového hracího stolu, píšťal, traktury, vzdušnic a měchů. Nástroj měl být vybudován podle osvědčených barokních dispozičních zásad s přihlédnutím k současným varhanářským, a to s mechanickým ovládáním. Nabídka firmy Varhany Krnov byla v tehdejší době velmi slibná. Následně po nabídkovém řízení došlo skutečně postupně k opravě varhaní skříně. Starý nástroj byl (místními farníky) rozebrán a spálen. Kovové píšťaly byly roztříděné po rejstřících a uloženy v improvizovaných regálech v jižní věži kostela. Velká část těchto píšťal byla však bezohledně pošlapána zedníky provádějící práce na fasádě kostela. Dnes z původních píšťal nelze zkompletovat jediný rejstřík. Ošetření barokní skříně proti působení červotočem bylo svěřeno opět místním farníkům, kteří konzervaci provedli velmi neodborně, a to tradičními toxickými prostředky. Nátěr v odstínu červenohnědého mramorování, opravu a zlacení řezeb a soch provedla brněnská restaurátorská dílna. Pro kostel je jistě velká škoda, že rekonstrukce varhan nakonec nebyla uskutečněna, i když firma Varhany Krnov byla natolik vstřícná farnímu úřadu, že nabízela dodat s ohledem na nedostatek finančních prostředků varhany po částech. Také je škoda, že nabídka nebyla využita už jen z důvodu relativně nízkých tehdejších cen.
 
 
Návrh dispozice Rieger - Kloss I. varianta 19 hlasů
I. Manuál II. Manuál Pedál
Principál 8´ Kopula major 8´ Principál 16´
Flauta major 8´ Salicionál 8´ Subbas 16´
Gamba cuspida 8´ Principál 4´ Oktáva 8´
Oktáva 4´ Oktáva 2´ Superoktáva 4´
Flauta minor 4´             Seskvialtera 2x 1 1/3´     Mixtura 5x 2 2/3´
Kvintadecima 2´ Mixtura 3-4x 1´  
Mixtura 4-5x 1 1/3´        
 
 
Návrh dispozice Rieger - Kloss II. varianta 21 hlasů
I. Manuál II. Manuál Pedál
Principál 8´ Kopula major 8´ Principál 16´
Flauta major 8´ Salicionál 8´ Subbas 16´
Gamba cuspida 8´ Principál 4´ Oktáva 8´
Oktáva 4´ Kopula minor 4´ Portunál 8´
Flauta minor 4´ Fugara 4´ Superoktáva 4´
Kvinta 2 2/3´ Oktáva 2´ Mixtura 5x 2 2/3´
Superoktáva 2´ Flauta pikola 2´  
Mixtura 4-5x 1 1/3´       Seskvialtera 2x 1 1/3´    
  Mixtura 3-4x 1´  
 
 
Od r. 1974, kdy se odmlčely Braunerovy varhany, se hrálo jen na různá harmonia, či el. varhany až do r. 1980, kdy byl kostelu zapůjčen z klášterní kaple v Moravské Třebové na dobu neurčitou malý, zcela nedostačující pneumatický nástroj. Ten byl instalován dovnitř Röderovy skříně a sloužil zde k liturgickým účelům zhruba 12 let až do roku 1992.  Zdálo se, že otázka varhan byla odsunuta na velmi neurčitou dobu. V této době se naskytla lákavá příležitost zakoupit demontované a uložené varhany Rieger-Kloss z varhanního sálu pražské HAMU. Po dlouhých peripetiích a konzultacích o vhodnosti pořízení tohoto nástroje nakonec varhany byly zakoupeny za zůstatkovou částku. Leč, varhany nebylo možno jednoduše instalovat dovnitř Rödrovy skříně, bylo proto doporučeno elektrické ovládání. Stroj byl umístěn volně v zákrytu za skříní, poškozené píšťaly byly opraveny. Byly částečně ozvučeny píšťaly v prospektu, hrací stůl byl umístěn volně na bok kruchty.  Ještě před hlavní stavbou byla stržena stará dřevěná podlaha a nahrazena železobetonovou skořepinou (žel, kvalitní dlouhodobě sušené fošny nebylo možno zajistit), narycho byly dokončeny zednické práce na vntitřní straně velkého gotického okna  nad vstupním portálem a byla provedena výmalba omítky nad prostorem kůru. (Pozn. varh.: "Jeden den před demontáží lešení po malířích jsem zjistil, že jeden z hudlajících andílků původně třímal v ruce trumpetku. Bylo mi líto, že bych andílkovi tuto možnost pro budoucnost odepřel. Ale v tak krátké době nebylo reálné vyrobit kopii trumpetky po vzoru sousední sošky. Proto jsem andílkovi upevnil do ruky sopránovou zobcovou flétnu (z NDR, která stejně nikdy neladila) natřenou bílou barvou, na kterou pískaly mé děti první hudební zvuky. Tato drobná příhoda je dávána k dobru místními průvodci návštěvníkům kostela"). Dnes lze s jistotou konstatovat, že tento krok, ačkoliv byl podložen souhlasnými názory odborníků, byl, z hlediska stylovosti, chybný. Jak je známo, přemísťování varhan do různých prostorů je vždy problematické a vždy sebou přinese řadu potíží a zklamání. Navíc, v době po r. 1994 se z řad rozpadajícího se kolosu Varhany Krnov rekrutovala řada mladých nadějných varhanářů pracujících v malých soukromých dílnách, které by bylo možno později oslovit o nabídku na stylovou rekonstrukci Röderových varhan. Ovšem, takový vývoj se tehdy nedal předpokládat a zakoupení varhan vzhledem k nabízené ceně bylo pro farnost lákavé. Ale i tak, po 10 letech užívání je otázka zkvalitnění zvuku těchto varhan stále otevřená.
 
 
Současná dispozice vestavěného Riger - Kloss op. xxxx
I. Manuál II. Manuál III. Manuál Pedál
Pommer dřevěný 16’ Kryt 8’ Kopula 8’ Principál 16’
Principál 8’ Kvintadena 8’ Flétna zobcová 4’ Subbas 16’
Flétna trubicová 8’ Principál 4’ Nasard 2 2/3’ Oktávbas 8’
Oktáva 4’ Flétna vřetenová 4’ Principál 2’ Flétna špičatá 8’
Roh kamzíkový 4’ Flétna polní 2’ Tercie 1 3/5’ Chorálbas 4’
Kvinta velká 2 2/3’ Kvinta malá 1 1/3’ Flétna syčivá 1’ Roh noční 2’
Superoktáva 2’ Akuta 4x 1’ Cymbál 3x 1/2’ Mixtura 5-6x 2’
Mixtura 4-5x Roh zakřivený 8’ Šalmaj trubicová 8’ Pozoun tichý 16’
Trompeta 8’     Kornet zpěvný 4’
       
 
 
Hudlající andílek
Detail obrazu se sv. Cecilií
pod původním positivem
Samizdatová brožura
o historii varhan
         

Zvukové ukázky
L. Boellmann: Chorál mp3 [2384 KB]
L. Boellmann: Menuet mp3 [3123 KB]
C.Franck: Pastorale mp3 [9965 KB]
J.K.Kuchař: Fantazie g-moll mp3 [7596 KB]
N.Bruhns: Preludium a Fuga g-moll mp3 [5292 KB]
 
Nahráno ve farním kostele v r. 1998
Varhany -  Jitka Kocůrková, 16 let
 
V roce 2014 - 2015 varhany prošly generální opravou hracího stolu, více informací zde
           
Varhany nejen z farního kostela v Uničově: