Pracovní náplň pastoračního asistenta pro Uničovsko a Litovelsko
 
 • práce s dobrovolníky
 • návštěvy nemocných
 • účast v denním stacionáři
 • informování zaměstnanců Charity o farních akcích
 • aktivní účast na akcích charitního zaměření:

   

  • humanitární akce - sběr šatstva
  • benefiční koncert
  • ples
  • tříkrálová sbírka - organizace samotné sbírky, setkávání tříkrál. koledníků                      
  • postní almužna - zajištění rozvozu a průběhu ve všech farnostech  
 • účast na akcích ve farnosti - pomoc při organizaci církevních oslav 
  • spolupráce s Misijním klubkem dětí
  • účast na setkávání maminek na faře
  • účast na náboženských poutích
  • účast na farních a pastoračních radách
  • propagace charit. a církev. akcí v tisku
  • propagace práce dobrovolné a profesionální Charity na    
  • výstavním panelu v prostorách kostela
 
 • aktivní účast na organizaci oslav k čtyřstému výročí příchodu sv. Jana Sarkandra do Uničova
 • o prázdninách - organizace volného času pro děti zaměstnaných rodičů
  • jednodenní pobyty na faře
  • týdenní tábor na faře
  • pomoc při pobytu Misijního klubka při prázdninovém pobytu na chatě v horách
  • organizace jednodenních výletů pro děti
 
 
 
Související informace a témata zde: