Naše farnost

Farnost Uničov je jednou ze 24 farností šternberského děkanátu, který patří do Olomoucké arcidiecéze. Území farnosti tvoří vlastní město, Želechovice, Nová Dědina, Dolní Sukolom a Brníčko.

Nedělních bohoslužeb se ve farním kostele účastní 205 věřících  podle údajů ze sčítání dne 12. října 2014.

Farní kostel

  • Nanebevzetí Panny Marie

Kaple

  • sv. Cyrila a Metoděje v Želechovicích
  • Nejsvětější Trojice v Dolní Sukolomi
  • Narození Panny Marie v Nové Dědině
  • Panny Marie v Brníčku

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je otevřen jen při konání bohoslužeb, po dobu celodenní adorace, během Dnů evropského dědictví. Skupinové prohlídky jsou organizované prostředníctvím Městského informačního centra.

 

 

          

                                     letáček farnosti                                              pohlednice