Sv. Jiří

Sv. Jiří - voják a světec, bojovník, s nímž je pevně svázána legenda o přemožení draka, je zobrazen na vitráži opatřené nápisem St. Georg. Jedná se o třetí vitráž napravo od oltáře.
 
Sv. Jiří přichází podle tradice na svět někdy po polovině 3. století našeho letopočtu jako potomek šlechtického rodu v anatolské Kappa-dokii. Poté, co byl jeho otec zavražděn pohany, odchází Jiří s matkou do Palestiny, kde pak žije ve městě Lydda.
Ve svém novém domově si vede zdárně jako voják - je statečný a silný, brzy se stává plukovníkem římské armády. Přitom je věřícím křesťanem, který se se svojí vírou netají a přiznává se k ní dokonce i před samotným císařem Diokleciánem, známým pronásledovate-lem křesťanů. Císař odsuzuje Jiřího jako vlastizrádce k trestu smrti. Před popravou má přitom být co nejvíce mučen. Podle legendy je Jiřímu na krk zavěšen těžký kámen a jeho tělo je drásáno kolem s hřeby. Teprve když z něj visí cáry kůže a masa, je Jiří, podle tradice 23. dubna roku 303, sťat.
S osobou sv. Jiří je spojeno množství legend, z nichž ta patrně nejznámější vypráví o jeho vítězství nad drakem, kterému museli obyvatelé lybijského Silené obětovat každý den dvě ovce, později dvě děti a nakonec i samotnou dceru krále Silené. Tehdy vstupuje na scénu Jiří, který z moci Ježíše Krista probodne draka svým kopím, zraní ho a pak ho odvede do města, kde ho zabije. Na znamení díků se pak nechá patnáct tisíc občanů Silené Jiřím pokřtít.
Kult sv. Jiří je dodnes velice rozšířen ve východním křesťanství. Sv. Jiří je patronem vojáků (prý se zjevil křižáckým vojskům před porážkou Saracénů v roce 1098), též zbrojířů, řezníků, sedlářů, ale i skautů. Zároveň je sv. Jiří patronem Anglie, Řecka, Portugalska atd.
 
V českých zemích je sv. Jiří rovněž oblíben, je mu zasvěcena druhá nejstarší křesťanská svaty-ně na Pražském hradě, kostel sv. Jiří, založený již v roce 920.
 
Je patronem :
jízdních vojáků (kavalérie), lukostřelců, obrněných jednotek, průzkumníků, rytířů, vojáků, zvědů; agronomů, hospodářů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, zemědělců; Anglie, Libanonu, Litvy, Malty, Moskvy, Německa, Kanady, Palestiny, Řecka; malomocných, proti kožním nemocem, proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilisu; za koně, za jezdce, 
 
Atributy: 
Zobrazuje se jako mladý hezký rytíř v plné zbroji na bujném oři, jak kopím potírá lítou saň,před ním se svíjející. Toto vypodobnění je symbolické. Saň značí buď zlého ducha, odvěkého nepřítele lidstva, nebo pohanství.

 


Donátoři