Sv. Edita Steinová
 
Edith Steinová se narodila 12. října 1891 v početné rodině židovského obchodníka se dřevem v Breslau
(dříve Německo, nyní Wroclaw). Otec jí zemřel, když jí byly tři roky a rodinného obchodu se ujala matka.
Edith vynikala svými schopnostmi a vědomostmi. Po maturitě na gymnáziu začala studovat na univerzitě
ve Wroclawi a později germanistiku a filosofii v Göttingenu.
 
Když vypukla 1. světová válka, přerušila Edith studia a přihlásila se jako dobrovolnice do služeb Červeného kříže. Obětavě pečovala o vojáky v polním lazaretu v Hranicích na Moravě.
 
Po válce se vrátila do Freiburgu a stala se asi-stentkou profesora filosofie Edmunda Husserla, zakladatele filosofického směru zvaného fenome-nologie. Přednášela na kongresech v Německu i v zahraničí. O sobě prohlašovala, že je ateistkou
a feministkou, nicméně upřímně se snažila hledat pravdu. K jejímu obrácení silně přispěla četba živo-topisu sv. Terezie z Avily. Do katolické církve byla přijata křtem v roce 1922. To, že se Edith odvrátila od víry rodičů, znamenalo roztržku s její matkou, věřící židovkou. Edith nadále okračovala ve vědecké činnosti a stala se uznávanou osobností vědeckého a kulturního života. Roku 1933 vstoupila ke karme-litkám v Kolíně nad Rýnem. Zde přijala jméno Terezie Benedikta od Kříže a pracovala na překladech významných duchovních děl. To již bylo v období silného pronásledování židů.
 
Edith předvídala nastávající tragické události a s pomocí přátel přešla do kláštera v holandském Echtu, kam za ní přišla její sestra Rosa, rovněž
konvertitka ze židovství. Vlna nenávisti zastihla nakonec obě sestry i v Echtu. V létě roku 1942 byly zatčeny gestapem a dopraveny do Osvětimi.
Dle svědectví z vyhlazovacího tábora si Edith zachovala obdivuhodnou sílu a klid, pomáhala v atmosféře naprostého zoufalství a chaosu
svým spoluvězeňkyním, starala se o děti matek, které na pokraji šílenství nechávaly své ratolesti napospas osudu. Edith i její sestra pak zakrátko nalezly smrt v plynové komoře. Jan Pavel II. Editu Steinovou svatořečil 11. října 1998. Roku 1999
byla prohlášena za spolupatronku Evropy.

Donátoři

Rodina Kovářova a Maitnerova, 2001