Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
 
• Neděle 8:00 hod.  
 
• Pondělí 8:00 hod.  
• Úterý 8:00 hod.
Pouze společná modlitba svatého růžence
• Středa 8:00 hod.  
• Čtvrtek 8:00 hod.  
• Pátek 18:00 hod. 17:00 hod. ZČ
• Sobota 18:00 hod. 17:00 hod. ZČ (s nedělní platností)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Želechovicích
 
Sobota   
16:30
15:30
hod. LČ
hod. ZČ
                               

 
 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Renotech
 
• Neděle
11:00
hod.
                                
• Čtvrtek 18:00 hod.  
 
 
 
 
Farní kostel sv. Petra a Pavla v Medlově
 
• Neděle
9:30
hod.
                                
• Středa 18:00 hod. LČ 17.00 hod. ZČ
 
 
 
 
 

Pobožnosti

Společná modlitba růžence (po celý rok)
 • půl hodiny před každou mší svatou kromě pátku
Adorace (po celý rok)
 • každý pátek 1 hodinu před večerní mší svatou
 • 1. neděle v měsíci od 18:00 do 19:00 
Křížová cesta (v době postní)
 • neděle v 14:00 hod.
 • Velký Pátek v 15:00 hod.
Májové pobožnosti (v měsíci květnu)
 • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Uničově – každý den přede mší svatou
Mariánská pobožnost - Večeřadlo 
 • každou první sobotu v měsící přede mší sv. od 15:30 hod.
Misijní klubko dětí
 • každý 3. pátek v měsící přede mší svatou
 • každá 3. neděle v měsíci mše svatá zvláště určena pro rodiny s dětmi

Jiné

 • Každý první čtvrtek v měsíci návštěva nemocných v Uničově
 • Každý první pátek v měsíci návštěva nemocných v Medlově

 

TOPlist